ยินดีต้อนรับสู่ WabBlog ผู้เข้าชม WabBlog สามารถดูรายละเอียดการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้นะค๊าบบ

การจัดการเรียนการสอน

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

Contour Drawing

Contour Drawing


คือ การวาดเส้นตามสัมผัส โดยการใช้สายตามองที่ภาพต้นแบบแล้วใช้มือวาดไปตามความรู้สึกโดยไม่มองที่กระดาษ

สิ่งที่ได้จากการวาดภาพ Contour Drawing
1.  สมาธิ
2.  ความซื่อสัตย์
3.  ความตื่นเต้น
4.  ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
5.  การไม่ต้องคำนึงความเหมือนจริงของภาพ

ความรู้เรื่องรูปภาพ

ความรู้เรื่องรูปภาพ

Realistic คือ ภาพเหมือนจริง จิตรกรต้องการสัดส่วนที่แท้จริง


Distrotion คือ ภาพล้อเลียน ภาพบิดเบือน ลดตัดทอน เช่น ภาพล้อเลียนตามหนังสือพิมพ์


Abstract คือ ภาพนามธรรม ภาพจินตนาการ จิตรกรไม่ต้องการให้รู้ว่าภาพอะไร
ต้องการแค่สื่อความรู้สึกเท่านั้น

เทคนิคขั้นพื้นฐานของการวาดภาพ
     - การกำหนดจุดเพื่อกำหนดขนาด
     - ลากเส้นจากภายนอกก่อนภายใน
     - การแรเงาเก็บรายละเอียด

"หัวใจของการวาดภาพ คือ ลายเส้น"

ความรู้เรื่องสี


สีแบ่งเป็น 2 โทน
- สีโทนร้อน
- สีโทนเย็น

สีโทนเย็น
- ชุดที่ 1 ได้แก่ ดำ, น้ำเงิน, เขียวแก่
- ชุดที่ 2 ได้แก่ น้ำเงิน, เขียวแก่, เขียวอ่อน
- ชุดที่ 3 ได้แก่ เขียวแก่, เขียวอ่อน, เหลือง

สีโทนร้อน
- ชุดที่ 1 ได้แก่ เหลือง, ส้ม, แดง
- ชุดที่ 2 ได้แก่ ส้ม, แดง, น้ำตาล
- ชุดที่ 3 ได้แก่ แดง, น้ำตาล, ดำ

สีชุดพิเศษ (ฟ้า ชมพู ม่วง)
- Tint = Hue+White
- สีน้ำเงิน + สีขาว = สีฟ้า
- สีแดง + สีขาว = สีชมพู
- Shape = Hue+Black

การสื่อความหมายด้วยรูปแบบตัวอักษร

            
ในการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมต่างๆ หากไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดทำแล้ว ปัญหาเรื่องความไม่สวยงามก็อาจเกิดขึ้น แต่หากสามารถออกแบบและสร้างงานด้วยการวาดภาพ และประดิษฐ์ตัวอักษรให้สวยงามได้ด้วยตนเอง เราก็สามารถจะจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมที่มีความสวยงามและดึงดูดใจนักเรียนได้ โดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งการประดิษฐ์ตัวอักษรจัดเป็นขั้นเริ่มต้นของการผลิตสื่อให้เป็นที่น่าสนใจ เพราะรูปแบบตัวอักษร สามารถสื่อความหมายได้ จากการใช้เส้นต่างๆ เช่น

การใช้เส้นตรง                                   จะให้ความรู้สึกที่แข็งแรง มั่นคง
การใช้เส้นปะ ขาดๆ หายๆ                     จะให้ความรู้สึกที่ไม่แน่นอน ลึกลับ
การใช้เส้นโค้ง                                   จะให้ความรู้สึก รัก ความอ่อนโยน
การใช้เส้นซิกแซก                              จะให้ความรู้สึก น่ากลัว น่าเกลียด
การใช้เส้นอย่างอิสระ ไม่เป็นระเบียบ       จะให้ความรู้สึก ตลก ขบขัน

วิธีประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง

การใช้เส้นคู่ขนาน

  -  เขียนเส้นแกนตัวอักษรให้แต่ละตัวห่างกันพอสมควร
  -  เขียนเส้นขนาบตามทิศทางของเส้นแกน
  -  ตกแต่งให้สวยงามและอาจลบเส้นแกนออกก็ได้

คุณค่าของตัวอักษรหัวเรื่อง

  -  สรุปภาพรวมของเนื้อหา
  -  เร้าความสนใจ
  -  สื่อความหมายได้รวดเร็ว

ลักษณะตัวอักษรหัวเรื่องที่ดี

  -  ขนาดใหญ่
  -  ได้ใจความ
  -  เด่น
  -  สั้น
  -  สวยงาม

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก (Webbolg)


รายวิชา : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศีกษา 
อาจารย์ผู้สอน : สุจิตตรา จันทร์ลอย
ปีการศึกษา : 2553


นายเจษฎา  ภานุมาศ
นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 13 หมู่ 2ประวัติส่วนตัว (นายเจษฎา  ภานุมาศ)
  เกิดวันจันทร์ที่ 13  ตุลาคม พ.ศ.2529   ภูมิลำเนา  ราชบุรี


การศึกษา
  - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา :  ร.ร.วัดอมรญาติสมาคม - ร.ร.สายธรรมจันทร์
  - ปริญญาตรี    - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประสบการณ์ทำงาน  พ.ศ.2552-ปัจจุบัน   ครูอัตราจ้าง - โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม

ที่อยู่ปัจจุบัน  259 ม.4 ต.ท่านัด  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 70130

เบอร์โทรศัพท์  087-4077185
อีเมล์  jessada_panumas@hotmail.com

Oo.oO