ยินดีต้อนรับสู่ WabBlog ผู้เข้าชม WabBlog สามารถดูรายละเอียดการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้นะค๊าบบ

การจัดการเรียนการสอน

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก (Webbolg)


รายวิชา : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศีกษา 
อาจารย์ผู้สอน : สุจิตตรา จันทร์ลอย
ปีการศึกษา : 2553


นายเจษฎา  ภานุมาศ
นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 13 หมู่ 2ประวัติส่วนตัว (นายเจษฎา  ภานุมาศ)
  เกิดวันจันทร์ที่ 13  ตุลาคม พ.ศ.2529   ภูมิลำเนา  ราชบุรี


การศึกษา
  - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา :  ร.ร.วัดอมรญาติสมาคม - ร.ร.สายธรรมจันทร์
  - ปริญญาตรี    - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประสบการณ์ทำงาน  พ.ศ.2552-ปัจจุบัน   ครูอัตราจ้าง - โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม

ที่อยู่ปัจจุบัน  259 ม.4 ต.ท่านัด  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 70130

เบอร์โทรศัพท์  087-4077185
อีเมล์  jessada_panumas@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Oo.oO