ยินดีต้อนรับสู่ WabBlog ผู้เข้าชม WabBlog สามารถดูรายละเอียดการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้นะค๊าบบ

การจัดการเรียนการสอน

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

ความรู้เรื่องรูปภาพ

ความรู้เรื่องรูปภาพ

Realistic คือ ภาพเหมือนจริง จิตรกรต้องการสัดส่วนที่แท้จริง


Distrotion คือ ภาพล้อเลียน ภาพบิดเบือน ลดตัดทอน เช่น ภาพล้อเลียนตามหนังสือพิมพ์


Abstract คือ ภาพนามธรรม ภาพจินตนาการ จิตรกรไม่ต้องการให้รู้ว่าภาพอะไร
ต้องการแค่สื่อความรู้สึกเท่านั้น

เทคนิคขั้นพื้นฐานของการวาดภาพ
     - การกำหนดจุดเพื่อกำหนดขนาด
     - ลากเส้นจากภายนอกก่อนภายใน
     - การแรเงาเก็บรายละเอียด

"หัวใจของการวาดภาพ คือ ลายเส้น"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Oo.oO